Köprülü Vinç Operatörü Belgesi | Tur Assist

Köprülü Vinç Operatörü Belgesi (Mesleki Yeterlilik Seviye 3)

Köprülü vinç operatörü belgesi, meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı, sözlü, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanmış ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler 06/06/2014 tarihli ve 29022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Köprülü vinç

Köprülü vinç operatörü belgesi için, Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonu’nda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanan, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından doğrulanan kapsam aşağıdaki başlıkları kapsar:

Köprülü vinç operatörünün tanımı

Köprülü vinç operatörü, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler ile çevresel önlemleri alarak kendi başına ve/veya bir işaretçi/sapancı yardımıyla çeşitli türlerdeki köprülü vinçleri (çift kirişli, tek kirişli, portal ve pergel vb.); kablo ile uzaktan ya da kabinden kontrol ederek her türlü yükü kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi ve becerisine sahip, mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Köprülü vinç operatörlüğü ile ilgili düzenleme ve standartlar

 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
 • Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İlkyardım Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • ISCO 08: 8343 (vinç, yük asansörü ve ilgili tesis operatörleri)

Köprülü vinç operatörünün çalışma ortamı

Köprülü vinç operatörü (seviye 3), yükleme-boşaltma ve taşıma işlemlerini açık ve/veya kapalı ortamlarda yapar.

Çalışma ortamının olumsuz koşulları arasında, gürültü, yanma, ezilme, kesici cisim yaralanması, cisim düşmesi ve çarpması sayılabilir. Ayrıca bu olumsuz koşullara sıcak ve soğuk hava akımı, toz, gaz, titreşim, kaygan zemin, zorlamalı vücut pozisyonları da eklenebilir.

Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza, yaralanma ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

Köprülü vinç operatörünün görevleri, işlemleri ve başarım ölçütleri

 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamak
 • Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak
 • Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak
 • İş organizasyonu yapmak
 • Köprülü vincin kontrollerini yapmak
 • Kaldırma taşıma hazırlık işlemlerini yapmak
 • Kaldırma ve taşıma işlemleri yapmak
 • Boşaltma/indirme işlemlerini yapmak
 • Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

Kapsam içerisindeki yer alan diğer bilgiler

 • Köprülü vinç operatörünün kullandığı araç, gereç ve ekipmanlar
 • Köprülü vinç operatörünün bilgi ve becerileri
 • Köprülü vinç operatörünün tutum ve davranışları

Aşağıdaki linkten köprülü vinç operatörü mesleki yeterlilik belgesinin tamamına ulaşabilir  ya da Ulusal Meslek Standardı tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.

TÜM TÜRKİYE'DE VİNÇ KİRALA!
Lütfen Yorum Yapınız 0 Yorum

Cevap Bırakın: