Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Meslek Standardı 6 | Tur Assist

Mobil Vinç Operatörünün Kullandığı Araç, Gereç ve Ekipman – Bilgi ve Beceri, Tutum ve Davranışları

Hak-İş Konfederasyonu koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası tarafından hazırlanan, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından doğrulanan, Resmi Gazete’de 06.06.2014 tarihinde yayınlanan Köprülü Vinç Operatörü Ulusal Meslek Standardı ile ilgili 6. bölüm aşağıdaki başlıkları kapsar.

köprülü vinç operatörü belgesi 6

Kullanılan ekipman, araç ve gereçler

 1. Anahtar takımları
 2. Bağlantı elemanları
 3. Bakım kartları
 4. Boyutsal ölçü aletleri
 5. Gres pompası
 6. Gres yağı
 7. İlkyardım çantası
 8. Kaldırma ataşmanları (manyetik tutucu, kanca, tong, kıskaç, polip kepçe, travers, kavrayıcı vs.)
 9. Kaldırma ekipmanları (halatlar, sapanlar, zincirler, karabinalar, aybolt, radansa, mapa vs.)
 10. Kişisel koruyucu donanımlar (baret, iş elbisesi, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi, fosforlu yelek vb.)
 11. Köprülü vinç (tek kirişli, çift kirişli, portal ve pergel vinçler vb.)
 12. Monitör
 13. Palet ve takozlar
 14. Telsiz-telefon
 15. Temizlik malzemeleri
 16. Yağdanlık
 17. Yangın söndürme ekipmanları

Köprülü vinç operatörünün bilgi ve becerileri

 1. Acil durum bilgisi
 2. Ağırlık merkezi bilgi ve becerisi
 3. Alarm ve tehlike işaretleri bilgisi
 4. Basit ilkyardım bilgisi
 5. Çevre koruma uygulamaları bilgisi
 6. Depolarda malzemelerin konumlandırma sistemleri ve istifleme bilgisi
 7. Ekip içinde çalışma becerisi
 8. El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi
 9. El göz koordinasyonu becerisi
 10. Elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanım bilgi ve becerisi
 11. Geri dönüşümlü atık bilgisi
 12. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi
 13. İş yeri çalışma prosedürleri bilgisi
 14. Kayıt tutma ve raporlama becerisi
 15. Kullanılan malzeme ve ürünlerin genel özellikleri bilgisi
 16. Mesleki terim bilgisi
 17. Meslekle ilgili mevzuat bilgisi
 18. Otonom bakım bilgisi
 19. Öğrenme becerisi
 20. Rota belirleme yöntemleri bilgisi
 21. Sapanlama bilgi ve becerisi
 22. Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği
 23. Taşıma alanında kontrol edilmesi gereken faktörler bilgisi
 24. Taşıma donanımını hazırlama bilgisi
 25. Taşıma donanımlarının limit ve kapasiteleri bilgisi
 26. Taşıma hareketleri bilgisi ve becerisi
 27. Tehlikeli atık bilgisi
 28. Telsiz telefon kullanım bilgisi
 29. Temel çalışma mevzuatı bilgisi
 30. Temel elektrik bilgisi
 31. Temel işyeri düzenleme bilgisi
 32. Temel kalite güvence sistemleri bilgisi
 33. Temel ölçme kontrol bilgisi
 34. Yangın söndürücülerini kullanma bilgisi
 35. Yük çeşitleri ve bunların hareket özellikleri bilgisi
 36. Yük hazırlama yöntemleri bilgisi
 37. Yükün türüne göre kullanılması gereken donanım bilgisi
 38. Zamanı iyi kullanma becerisi

Köprülü vinç operatörünün tutum ve davranışları

 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı olmak
 2. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek
 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
 4. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
 5. Dikkatli ve titiz olmak
 6. Doğal kaynak kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak
 7. Görevi ile ilgili yenilikleri takip etmek
 8. İş yeri hiyerarşi ilişkisine saygı göstermek
 9. İş yerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek
 10. Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak
 11. Mesleki gelişim için araştırmaya açık olmak
 12. Olumsuz çevresel etkileri belirlemek
 13. Risk ve tehlike analizi çalışmalarına katkıda bulunmak
 14. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek
 15. Süreç kalitesine özen göstermek
 16. Talimat ve kılavuzlara harfiyen uymak
 17. Taşıma ve kaldırma donanımını doğru şekilde kullanmak
 18. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek
 19. Temizlik, düzen ve iş yeri tertibine özen göstermek
 20. Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşmak
 21. Yetkisi dahilinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

Vinç kategorimize geri dönebilir ya da Köprülü Vinç Operatörü Belgesi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

TÜM TÜRKİYE'DE VİNÇ KİRALA!
Lütfen Yorum Yapınız 0 Yorum

Cevap Bırakın: